Options

Peygamberimizin Hz. Fâtımaya gelin olurken şu nasîhatta bulunmuş