-----------------------


Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ihtilaç ilmi nedir - seyirme - bedenimizde bir yerimizin seyirmesi
#1
[Resim: 146189101703521.png]

İHTİLAÇ İLMİ NEDiR - SEYiRME - BEDENiMiZDE BiR YERiMiZiN SEYiRMESiNiN ANLAMI VARMIDIR?

İHTİLAÇNAME-İLM-i Ebedan / İHTİLAÇ İLMİ

İHTİLAÇ EDERSE:

’’Ol damar ki oynar arasıra neden

Hakk’tır onu hikmetle depreten

Es geçme arif ol anla işaretini

Çok kısa zamanda bekle beşaretini’’’’Seyirir ise vücudunda bir yerin eğer

Cenabı hakk Hikmetullah’tan verir haber

Riayet eyledi buna bunca peygamber

Bu ilim evliyaların rehberi oldu.’’Başın tepesi:

İHTİLAÇ EDERSE:

Cahtan verir haberi.

Cah: Mensubu memuriyet, rızıktan nasip, vuslat derecesinde nimet bolluğudur.

Müdafaa gerektirmez. Çünkü saadet, memuriyet, rütbe, rızık ve saadettir. Ticaret

ziyade; hayat sıhhat ve afiyettedir. Manevi olarak velayet derecesine çıkmak,

ihtilaç ilminin verilmesi anlamına da gelir. Habir esmasını okuyup tecelli

ettirdiğinde, ihtilaç ilminin verilmesi anlamında başın tepesi şiddetle seğirir.Başın tepesinin sol yanı:

Hükümetimiz tarafından celali işlere; askerlik, polislik gibi işlere tayin edilir.Başın tepesinin sağ yanı:

Devlette sivil memur olarak görev alır.Başın yan tarafı.

Sağda ve solda hayır haberdir.Sağda; müminler tarafından veya bir kadın tarafından hayırlı haberdir.Solda; celalden habere delalettir. Her ikisinde de müdafaa istemez.Solda olan ihtilaçta içine bir korku düşerse, besmeleye; ya dafiun, ya maniun

esmalarını ekler; zatımı ve sıfatımı korumanı niyet ederim diyerek,Sağdan bir devir yaparsın.

Zat kendinsin. Sıfatın ise evladın, ailen, akrabaların ve müminlerdir.İhtilaç ederse: ALIN

Sağda rızık, solda hayır haberdir.İki kaş arası:

Sağda ve solda dostluktur. Kaşın burunla birleştiği nokta sağ yana kayarak

seğirirse kadın veya müminden dostluktur. Veya siyaseten bir ülke ile dostluktur.

Solda ise, erkekten dostluk veya siyaseten gayrimüslim bir devletle dostluktur.

Müdafaa gerekmez.Kaşların evveli, başladığı mahal:

Sağda ve solda dostluktur.Kaşların orta yeri:

Sağda rızık gelir…

Solda yine mala dair keder olur.Sağda ise, rızık, cemalden tecellidir. Sıhhat bulmak, nimeti uzmaya kavuşmaktır.

Şükretmek gerekir.Solda ise; oluşacak kederi savunmak, engellemek icabı hikmettir. Bunun için: sağ

el şahadet parmağını sol kaşın üzerine koyup (La kederi fil hayati )okuyup sağa

doğru çekmek gerekir. Ve sol elini sol dizi üstüne koyup, şahadet parmağını olduğu

yerde deprederek(yukarı aşağı indirip kaldırarak)La kederi fil hayati, ene Hayyul

baki) okunur. İhtilaç kesilinceye kadar okumak gerekir. İhtilaç olur olmaz ilk

uygun saatte okursan çabuk zail olur. İhmal edersen tecelli belli bir dereceye

kadar devir eder ki geri çevirmek zor olur. Yani birkaç gün müdafaa etmek zorunda

kalırsın.Kaşların nihayeti:

Sağda hüzün, solda servete delalet eder.Sağda ise: Hemen sağ el şahadet parmağını sağ kaşın ucuna koyar (La hüzni fil

hayati ) okur, sağa doğru çekersin.Gözün üst kapağı:

Sağda güzeldir.( kitabın orijinalinde güzeldir yazmasına karşılık, tecrübelerimde

tam tespit edilemedi)Başka ihtilaçlarla karıştığından bilinemedi. Kedere

geldiğinden şüphe edildi.Solda ölüme kadar giden acı haber işareti.(Çok kere tecrübe edildi ki büyük

kederlere işarettir. Korunduğun hallerde hangi kederlerin önlendiğini tam anlamak

mümkün değildir. İhmal ettiklerimde çok kedere neden oldu. Asla ihmal edilmemeli.

Aksi takdirde insan çok üzülebiliyor. İhmal etmeseydim bu ölümü önlemiş olacaktım,

ya da bu kaza olmayacaktı gibi.)İhtilaçlar eceli kazayı önlemek için bildirilir. Duasını yaparsın o kaza önlenir.

Eceli müsemma olan durumlarda ya haber alınamaz, ya müdafaa etmek nasip olmaz.

Eğer Allah dua etmene izin verdiyse kabule şayandır. Dua ile o zararı önlemeni

istiyor ki sana haber veriyor. Kader konusu çok yönlü bir meseledir. Burada bir

hadisi şerifi zikretmekte fayda vardır.Peygamberimiz buyurdu ki:

’Sadaka veriniz. Sadaka kazayı belayı önler ömrü uzatır.’

Bundan anlıyoruz ki eceli kaza önlenebilir. Şeytan seni yanıltmasın. Söylenilene

uy. Tecrübe et. Bu ilim tecrübe sonucu edinilmiş ve faydalanılmak üzere kayda

geçilmiştir.Bazen müdafaa etmekte geciksen olay gerçekleşse bile daha hafif atlatıldığını

görürsün. O nedenle asla ihmal etme. Bu ihtilaçta sıfatına olduğu kadar, zatın da

dâhil olduğundan ve ölüme kadar haber verildiği için hayatını korumak açısından

ihmale gelmez.Solda bu ihtilaç olduğunda hemen sağdan bir devir eder, Besmeleye; ya dafiun, ya

maniun esmalarını eklersin. Veya ayet el kürsi ile devir edersin. Devirden

çıkmadan sağ el şahadet parmağını sol gözün üstüne koyar,

( Allahümme la ihtilacı vela kederi fil hayati. Ya hayy el baki bi hayatil beka-i

ve bi dul el ömrü fil hayati.)

Diyerek dokuz kere okur sağa doğru çekersin. Sonra devirden çıkarsın. İhtilaç

devam ederse sen de müdafaaya davam edersin. Kaç gün sürerse devam et. Ta ki

ihtilaç zail olana kadar.

Birkaç günü geçerse bu sefer okuduktan sonra parmağını sola doğru çekersin.Efal ve evkat ilmini bilmeyenler bu söylenilen işleri namaz vakitlerinde yaparlar.

Cemal ve celal vakitlerini biliyorsa zührede, kamerde, müşteriden birinde

okumalıdır. Hangi saatte kalınıyorsa teshirde o saat bulunur, devamlı orada

kalınarak okunur. Bu kitabı elinde bulunduran kişi hakikat ilmine vakıf demektir.

Okuyup düşünüp kendini geliştirmelidir. Bundan daha değerli ne olabilir. Akıl

sahiplerine bu tembihe bile gerek yoktur. Aklı yoksa bir insanın neyi olabilir ki.Gözün alt kapağı:Sağda haber;

Solda hışımdır.(hışım ani beklenmedik şiddet)Sağ el şahadet parmağını sol göz kapağı üzerine koyarak (La hışmi, vela hışmıke

vela hışme hüliyy )okuyup sağa doğru çekilir. Ve devamla sol el sol dizi üzerine

koyup bunu okumalıdır.

( Hayyul cismaniyeti ve bi ruhaniyeti, fi deymumiyeti fil hayati )

Sağ devri yapmak suretiyle de savunma yapılmalıdır.Gözün kuyruğu:

Solda mal,

Sağda güzel, hayır haberdir.Sol göz kuyruğundan bir parmak solu:

Hükümetten takip. Acı haber. Büyük keder.

(La kederi fil hayati) okuyarak müdafaa etmek lazımdır.Gözün üstü: (Kapakla kaş arasındaki bölüm)

Sağda dostunu göremez;

Solda gösterir dostunu.

Sağdaki ihtilaç ziyade derecede ise bir dostun seni ziyareti çok istediği halde

izin çıkmamıştır. Öce soldan bir devir yapıp, sonra bir uygun cemal satında sağdan

devretmek ve bunu okumak gerekir. Sağ el şahadet parmağı sağ göz üstüne konur.

(La ihtilacı fevga aynel yemini fil hayati )okunur. Maksat hâsıl olur.Göz bebeği:Sağda hafif geçirilen bir hastalık,

Solda sürurdur. Mutluluktur.

Sağda ise; Sağ el şahadet parmağını sağ göz üzerine koyup,

< La renci fil cismaniyeti ve fir ruhaniyeti. vela zahmeti ve la mihneti ve la

emrazı ve la illeti vela hicabı ala aynel yakin>okur, parmağını yavaş yavaş sağa

doğru çekersin.Gözün pınarı:

Sağda levm, (gıybetin demektir.)

Solda zeyn işaretidir.

Sağda ise hemen Sağ el şahadet parmağını göz üzerine koyup okursun. Levm bir insan

hakkında fena söz söylemektir. Burada senin gıyabında kötü konuşuluyor demektir.

Karşıladığın takdirde gıybet edemezler. Fitneyi vaktinde önlemiş olursun.

Solda zeyn demek servet mal demektir. Yeni bir elbise giymek, düğün dernek gibi

yerlere gidip mesut olmak, misafir gelmesi vb gibi Müdafaaya gerek yoktur.Göz bebeğinin altı:

Sağda güzel,

Solda hışımdır. Sağ el şahadet parmağı ile sol göz üstünde okunmalıdır. Sağa

çekilir.Burun deliği:

Sağda hüzün,

Solda kahır oldu. Hemen sağ el şahadet parmağını burun deliğinin sol yanına

koyarak okursun.

Sağda dahi aynı şekilde bunu okursun.

Dudak içi.

Dudak ister alt dudak olsun ister üst dudak içten seğirirse;

Sağda zarar;

Solda güzeldir.

Sağda ise sağ el şahadet parmağı ile dudağın içine koymak suretiyle okursun.Üst dudak:

Sağda ve solda cesarettir.

Sağda cemalden cesaret, solda celalden cesarettir. Müdafaa gerektirmez.Alt dudak:

Sağda ve solda korkudur.

Sağda az olur, solda çok.

Solda ise ve ya

Okursun. Sağa doğru çekersin.Yanaklar;

Sağda az solda çok utanmaktır.

< El iyazü billahi teala >diyerek okumak lazımdır. Yine sağ el şahadet parmağı

ile.Alt çene:

Çenede her hangi bir damar seğirirse yakınlarından birine ölüm yakın demektir.

Çok kuvvetli şakırdar şekilde ihtilaç etmişse kendin için ölüm tecelli etmiş,

Azrail görevlendirilmiş demektir.

Efalde yapılır çaresi.

Korkma ve gereğini yerine getir. Hemen; hangi saat olursa olsun aşağıdaki tarif

üzere korunma yap.

Sağ el parmaklarının tamamı ile çenenin sol yanını ay şeklinde tutar, başparmağını

sağ tarafına koyar ve bunu okursun.

< La ihtilacı fil hayati. Ve fil cismaniyeti. Ve fil ruhaniyeti. vel ihya-i fil

hayati. Ve bi dul el ömrü fil hayati. Ya hayy el baki. Bi hayatil beka-i. Ya muhyi

ente halikun. Ya muğdike iğda-ike hayati cediden ve ömren davilen. bi lutfike. Ve

keremike ya ekramel ekramin.> okunur.

Uygun saate varınca yeniden okursun. Sağ devri yaparak korunursun. Sağ devrinde

besmeleden sora ‘’ en el hayyün ve en el muhyün’’ okunur. Veya Besmeleden sonra ‘

ya Hayyul baki okursun.’ İhtilaç kesilir. Devam ederse, sen de okumaya devam

edersin.

Bu ihtilaç bana onlarca kere oldu. Savunmakla geçti. Korkarak panikleme. Allaha

dua et yeter. Bu tecelli kendi efalindendir. Şimdi gereğini yaparsın geçer. Sadece

geciktirme. Savunmayı ilk haber aldığın saatte yap. Sonra zührede durarak devam

edersin. O ihtilacın devam ettiği dönemde geceleri sol kolunun üstüne yatarsın.

Vücudunun soğuduğunu anlarsan birkaç gün sol tarafına yatmalısın. Gribal

enfeksiyonlarda ilaç almakla beraber sol yanın üzerine yatarsın. Sağdan devirle

besmeleye el şafiun ve el kaviyyun okursun.

Bu tecelli çok sol devri yaptığın ve sağına fazla yattığın için de olabilir. Sol

kol üstüne yatmakla vücudun ısınmasını sağlarsın. İnsanın sağ tarafı soğuk, sol

tarafı hararetlidir. Soluna yatınca sağ tarafın, sol yanından hararet alır. İlm-i

ledün hikmeti böyledir. İnsanlar hareketine dikkat etmelidir. Nur görenler daha da

bir dikkatli olmak zorundadır.

Hiç bir işi kesretle yani aşırı ısrarla yapmamalıdır. Bu pek büyük bir nasihattir.

İtikat edersen canın kurtulur. Bunu, hem hafız Hüseyin kemal hazretleri tecrübe

etmiş, yazmış, hem hocam Hacı İsmail Fidan hz. hem de bu fakir, onlarca kere

tecrübe etmişizdir. Hele bir seferinde bilerek müdafaa etmeyip, ölüme çok

yaklaştım, döndüm. İleride ibret olsun diye yazacağım. Çok büyük hata idi. Celalın

bir tuzağı olduğunu döndükten sonra yaşadıklarımdan anladım. Müthiş bir deneyimdi.İhtilaç ederse KULAK:

Sağda solda hoş haberdir.

Sağda cemalden hoş haberdir ki müminlerdendir. Veya bir kadından haberdir.

Solda dahi bir erkekten hoş haber demektir. Ama bu ihtilaçta saatleri güzel bilmek

lazımdır. Celal saati midir? Cemal midir? Eğer zaman kamer saati ise mutlak sağda

ve solda müminlerden hoş haberdir.

Utar itte ise bir kadından hoş haberdir. Ama haberin sonunda celal tecellisi

vardır. Böyle ise hemen sağdan bir devir yapmak lazımdır ki, Şemsten Utarit’e

tecelli intikal etmesin.

Eğer bu ihtilaç Müşteride ise devlet tarafından hoş haberdir.

Merihte ihtilaç alındıysa, celalden bir tecelli vardır. Zuhalden tecellidir. Ancak

Merih makam-ı sıyanet olduğundan muhafaza durumu olduğundan hoş haberdir.

Hayırdır.

Eğer ihtilaç zuhalde alındıysa o haberde hoş olsa da bir celal söz konusudur. Hem

sağdan bir devir yapıp uygun esmalar okunmalıdır. Çünkü Zuhal onu Utarit’ten devr

alacaktır. İlle de celalidir. Sakınmakta fayda vardır.

Alınan ihtilaç utaritte alındıysa semtsen bir haberdir ki ille de dostluk

üzeredir.

………Bu durumu açıkladık ki bütün ihtilaçlarda bu hususa dikkat etmelidir.Alınan

işaret bir önceki dostundandır.Dost saatin karakterine göre o haberi tahkik etmek

gerekir.Buna dikkat edilmelidir.İhtilaç ederse DİL:

Bir gizli sırrı hikmetten edecek beyan. Dilin ortasında ihtilaç olursa bir gizli

sırrı açıklar. Dilin ucunda olursa küçük sırları söylersin. Bu daha ziyade hikmet

işiyle ilgilenenler arasındaki sohbetlerde olur. Öğrencinin o sırrı hak etmesiyle

Allah izin vermiş demektir.Gırtlak.

Sağda rızık ziyadeliği,

Solda ihsan demektir.Boğazın dışı:

Sağda mal,

Solda gam. Hemen sağ el şehadet parmağını boğazının sol tarafına koyup < La gamı

fil cismaniyeti ve firruhaniyeti vela hüzni vela ihtilacı Hulki fil hayati> okur

ve bir sağ devri yaparsın.Boğazın içi:

Zevk ve sefa ile güzel yemekler yiyeceksin demektir. Hıçkırık şeklinde olursa,

yine nadiren yediğin, zevk alacağın ziyafet nitelikli bir yemek yiyeceksin

demektir. Daha yemeden şükrünü eda edebilirsin.Boynun sağ tarafı:

Kendin ve müminler sıkıntıda.

Sol devri çok yapılmış demektir. Bu keyfiyet zat için geçerlidir ki, zat çok sol

devir yaptığından müminler sıkıntıya girmiştir.

Bu ihtilaç sair kişilerde olursa sıkıntıda olan kendisidir. Evladı ayalidir. Hemen

bir sağdan devir yapılır. Durum değişir. Zat için sağ devirden sonra gezintiye

çıkarak geniş bir sağ devir daha yapmakta icap eder.Boynun sol tarafı:

Zat kendisi ve küffar sıkıntıda demektir.

Zat hemen bir sol devri yapar ve Zührede bunu okur. Sağ elin şehadet parmağını

boynun sol tarafına koyar < La ihtilacı üngul yesari fil hayati.>Tecelli değişir.OMUZ:

Sol omuzdan alınan işaret celalde sukut işaretidir.

Sağ omuz işareti ise cemal sukut ediyor demektir. Sağdan devir edilir. Sağ elini

sağ omuz üzerine koyar ve bunu okursun< La ihtilacı vela sukutu fil hayati>

Solda ise çok büyük keder vardır. Sağ eli sol omuz üzerine koyarak okur ve sağa

doğru çekersin.

Eğer avam ise şu şekilde de okuyabilir. Sağ el sağ diz üzerine koyar şahadet

parmağını deprederek sağ omuzda olan için okur.

Sol omuz için ise yine sağ el sağ diz üzerinde < La ihtilacı ketfül yesari vela

sukutu vela nüzulu vela hubutu fil hayati>

Zat bunu böyle okuyamaz. Zira deprem olur. Tembih ediyorum. Zat konumunda olan

buna çok dikkat etmelidir. Nedamet büyük olur.OMUZ II.

Bu konuda iki ayrı bilgi vardır. Önemine binaen kaydettik. Tecrübe edildiğine göre

ikinciye uyulması gerekir.

Sağda cemal sukut,

Solda celal sukut etmektedir. Her iki durumda da tehlike çok büyüktür. Ölüme kadar

işaret etmektedir. Saatlerin durumuna göre tetkik etmek gerekiyor. Defalarca

tecrübe edilmiştir. Yakınların ölümü bu ihtilaçla alınmıştır. İhmal edildiği

zamanlarda ölümler gerçekleşmiştir. Savunulduğunda önlendiği görülmüştür. Tabii

daha önce belirttiğimiz gibi bu haberler hep önlenebilir olayların haberleridir.

Okursan önlersin. Okumazsan olay gerçekleşir.

Eğer sağda ise müdafaa ettikten başka, birkaç gece özellikle sol tarafına yatman

gerekir. Müdafaanın da zührede olmasına dikkat edilmelidir. Okunacak dua bir

öncekinde yazıldı.

Sol omuzda olursa:

Bir öncedeki şekilde okunduktan başka birkaç gece sağ tarafına yatmak gerekir.

Sukuta dair efal ve esma okunmuştur. Keder büyüktür. İhmal etmeyip müdafaa

etmelidir. Bu ihtilaç devam ederse savunmaya devamla otururken sol ayak sağ ayak

tarafından bağlanmalıdır. Ayakta dururken sağ ayak önde olmalıdır.

…Havada kesafet olup bulutlar kuvvetli olduğunda çakan şimşeğin rengine dikkat

edersin. Bembeyaz ise Sol ayak arkada sağ ayak önde olarak durursun. Kalabalık

arasında olduğunda gizlice sağ elini sağ diz üzerine koyup şehadet getirirsin.

Efal yaparak. Ve ellerini namazdaki gibi bağlarsın. Şiddeti azalıncaya kadar öyle

davranırsın.

Eğer Şimşek kırmızımsı, turuncu renge yakınsa, yani çok parlak değilse yıldırım

düşmesi söz konusudur. Hemen sağ deri yaparak şiddeti azaltmanın çaresine

bakarsın. Eğer nur gören birisi isen sen dahi bu işleri yapabilirsin. Zat isen

zaten sözümüz hep sanadır. Bir an bile gaflet etmemeli ümmeti Muhammedi ve kendini

korumalısın. Bilmelisin ki celalde merhamet yoktur. Ayırım yapmaz. Hatta sana tam

düşmandır. Esas mücadele celale karşıdır. Zaruret olmadıkça celal efali

yapmamalısın. Celal tecelli ettiğinde onun kendi efalinden olduğunu ve anca cemal

efali ile teskin edilebileceğini unutmamalısınNur-u tevhitten murat, ilmi-ledün dür

İşlenen efal sırrına, Hikmetullah dedilerEfal-esma bilgisine, marifetullah denilir

Yapılan tecelli edince, adı hakikat oldu.

Tevhit-i nur-u Muhammed’den, şeriat oldu

Musa zuhalde, Davut merihte, İsa utaritte

Oldular tevhit; Muhammet zührede oldu

Bu yüzden, Zühre cümle tevhitleri bozduGörülen nurların vahyinden kur’an oldu

Muhammedin vücudu levhi mahfuz oldu

Sıfatullahta nur-u tevhit onu hıfz etti

Bu ilimden tecelli, makbul şeriat olduEy aziz, sakın hayrette istifrak olma

Hakikat budur, gayrinde allah arama

Hikmetullah böyle, başka gerçek arama

İlahi ihsandır, halka eyle yardımıKoltuk altı;

Sağda ve solda zahmet (zorluk) gösterir.

Sağda ise sağ elini sağ dizi üzerine koyarak okur.< La zahmeti fil hayati illa

rahati >

Solda ise, sol elini, sol diz üzerine koyarak bunu okur.< La ihtilacı vela zahmeti

fil hayati >Mürşit Allah ilimidir. İlim konusunda en büyük rehber ise Hz Muhammed Sallallahu

ves sellem olup; Gerçeğe giden yolda bütün insanlığa ondan gayrı mürşit yoktur.

Bize Kur’an-ı Kerimi ve hadislerini ve bu ihtiyaç ilmini bildirdi.

Şimdiye kadar bu ilim çok gizlide idi. Hafız Hüseyin kemal onu umum insanlara

bildirmek arzusu ile açığa çıkararak eşe dosta yazdı, verdi.

Allahu tealanın Rüşdi (El Raşidün ) isminin tezahürüdür. O’nun ismi kemali sıfatı

aliyesinden dostlarını irşat eder. Zahirde ilim ilm-i şeriattır. Batında bu ilim,

ilm-i ihtilaç ve nur görmek ve sırrı marifetullahı bilmek, efali ledünyeye vakıf

olmak ve insanlığa hizmet etmektir.

İhtilaç ilminden başka ilm-i nur ki sırrı marifetullahtır.

Ve diğeri İlm-i Efal ilmi ki Kemalullahtır.Bütün bu ilimler insanı

Allah’ın;Nur-u Cemaline;

sıratı müstakimde, nur-u hidayette olarak vuslata ulaştırır. Nur-u tevhitte ki

sıratı müstakimden murat nur-u hidayettir. Yani nurların işaretlerine dikkatlice

uyarak gitmesi için, hikmet ehline işaret, tembihattır. Yani her yaptığın işinde

nurlar görmeye başladığında, o gördüğün nurların işaretlerine dikkat et, o nurları

kendine yoldaş kıldık celalını cemalını vahyen bildiriyor. Cemal olanları yap

celal olanları tecrit et demektir.Bilesin ki azizim;

Allah teala hazretleri sevdiklerine Habir sıfatından, ihtilaç ile her kazayı haber

ederek, değişken her tecelliyi önceden bildirir.

sevdiklerini kemale ve nur-u cemale ulaşmaları için her türlü yardımı yaparak

vuslat için yolunu nur-u hidayette açar. O işaretlerin ne anlama geldiğini bilip,

istenmeyen tecellilerin (efalini değiştirerek ) zahire zuhurunu önler. Şer-i

şerife uygun hayatın devamına ve saadete dair olanları yapar. İşte kemal budur.

Nur-u sıfatullahta daima inkişaf (gelişme )ile hicaba sebep perdeleri tek tek ref

edip (açıp) nur- sıfatullaha şahit olur.

Yani tevhide ulaşır. Bir diğer adıyla Miracına ulaşır. Oradan, hizmet etmek üzere

yetki almış olarak yeniden, Hakk’tan halka nüzul ile insanlığa tenezzül eder.

Sırrı celal efallerini tecrit edip, işlemez.

Sırrı cemal efalleriyle ve esmalarıyla insanlığa Kur’an-ı Kerim’in doğrultusunda

hizmet eder. Eğer Zat olarak tayin edilmişse Hz: Muhammed efendimizden tayin ile

manevi mühür kendisine teslim edilir. Bu mühür dahi Nurdandır ve ancak alanla

verenin bilgisindedir. Bir başkasına bu sır kapalıdır. Yetkili kılınan evladı

resulden olan zat ilimdeki inkişafı derecesinde ve tevhit olduğu esmalar

doğrultusunda bir dönem dünyayı (genel tecellilerle) yönetir. Öyle yetkilerle

gelmiştir ki isterse şeriatta değişikliğe gidebilir. Ancak eğer insafı varsa

Kur’an’a tam uyar. Yoksa nefsine uymuş olur. Kendisinden sonra gelen zat o durumu

değiştirir. Eğer cemalde tevhit olduysa (beyaz nur ile) zamanı barış içinde geçer.

Celalde tevhit olduysa; (kırmızı nurda)Zamanı çok çetin geçer.

Eğer Kemalde (Yeşil nur ile) tevhit olduysa zamanı kemalde geçer.

Zat evliyaları ya beyaz nur ile cemalde, ya kırmızı nur ile Celalde veya Yeşil nur

ile Kemalde tevhit olurlar. Başka sıfat nurlarında;

Siyah nurda, turuncuda, morda tevhit olup ta dönebilen olmaz. Mavi nurda ve sarı

nurda tevhit olanlar dönebilir ancak onlarda şehit edilirler. Hz Ömer efendimiz

müşteride sarı nurda (adalet nuru)tevhit oldu, gelmiş geçmiş en adil yönetimi icra

etmesine rağmen, şehit edildi. Peygamber efendimize yalnız maddi olarak değil

manevi görevli olarak ta hizmet eden Hz. Ömer efendimiz kamer şerefinde kaldığı

için, tevhidi Müşteri saatinde Sarı Nur ile tevhit oldu. Kamer ile müşteri dost

olmakla birlikte cemalde sukut vardır. O nedenle şehit olmuştur.

Hz Ali Efendimiz Utaritte Mavi nurda tevhit olmuş ancak zamanı savaşlarla geçtiği

gibi kendisi ve evlatları şehit edilmiştir. Dostluk makamı olarak bilip sürekli

şemste kalmışlar, şemsin dostu utaritte mavi nurda, celalın en kuvvetli makamında

tevhit olmuşlar. Geri dönebilmelerine rağmen huzur bulamamış Muaviye iktidarı ele

geçirmiştir. Mavi…Tevhitte tam yetkili olarak sıfatullahla bir olan zat celali tecrit ile cemal ve

kemalde mahlûkata hizmet eder.

Bu sırlardan en önemlisi,

Allah İsm-i celalı sağ el dışında hiçbir vücut azası hareket halindeyken okunmaz.

Okunduğu takdirde şiddet tecelli eder. Okuyan ve sıfatı bundan büyük zarar görür.

Hayatı dahi ınkıtaya uğrar. Hz Ali ve evlatlar ve birçok veli ile peygamberin

hayatı sana ibret olsun. Yanlış esmayı yanlış efal ile okuduğun anda kim olduğuna

bakmadan o esmanın hükmü yerine gelir. Örneğin yanlış bir efal ile Mümiyt esmasını

okusan ölüm gelir, Zekeriya gibi ağaç içine girsen bile gelir seni bulur. Azrail

görev aldığından itibaren onu ancak, hikmette yapacağın uygun efalle ve esma ile

durdurabilirsin. Maddi alandaki hiçbir tedbir onu durduramaz. Kaza geldiğinde

tedbir elden gider. O kazaya karşı önceden haber alıp duasını yapabilen hakikat

ehlinden başka kimse bir şey yapamaz. Ayetlerde bu hususta çok açıklamalar vardır.

İleride belki bunlardan da yeri geldikçe söz edilecektir.Allah ismi celili yalnız sağ el şehadet parmağında okunur.

Sol elde ve ayaklarda asla okunmaz. Örneğin yol yürürken besmele okunmaz. Durmuş

vaziyette bismillah denir; rahmanirrahim derken adım atılır. Secdede Allah ismi

okunmaz. Değil celal esması kemal esmalar bile okunmaz. Namazın tertibinden ibret

almak lazımdır. Tekbir kulakta, Azım rükûda, ala sırf cemal secdede

zikredilmiştir.

Yürürken içinde allah ismi celili olan hiçbir ayet ve sure okunmaz. Okunursa,

okuyan ve etrafı iptilaya uğrar. Esasen islam âlemini içler acısı durumunda,

yüzyıllardır bu hikmet ilminin bilinmemesinin,’’hayır zannıyla Şerre; şer zannıyla

hayra dua edilmesidir.’’Bugün eldeki kitaplarda ve tarikat usullerinde öyle dualar

var ki asla ağza alınmadığı gibi, akla bile getirmemelidir. Ancak zikir olarak

okunmaktadır. Mevlam izin verirse nasibimizde varsa, bununla ilgili bir kitap

yazmayı diliyorum.

Allah isminin dizden aşağıda okunması caiz değildir. Sakınmak gerekir.

Unutulmasın.Arkada KÜREK Kemiği;

Sağda rahmet yağar,

Solda Kurak olacak işareti.

Avam insanlara sadece bir malumattır. Ama zata mahsus bir hürmeti ledünyedir.

Solda ihtilaç varsa kuraklık oluyor, rahmet kapısının açılması gerekiyor demektir.

Eğer yağmur yağarken sol kürek ihtilaç ederse, rahmete mani olacak bir tecelli

oldu, hava açılacak, dilersen engelle, dilersen razı ol demektir. Yağmura çok

ihtiyaç olduğu zamanda;

Zat sağ ayak başparmağında okur < yünezzilül rahmeti > Aynı saatte, ardı sıra sol

elde okur.< Allahümme yüzidül rahmeti> Bu nüzule dairdir. Ancak zat okur. Avam

bunu okuyamaz. Ticaretinde tedenni olur. Bu efalde tenzil edilmiştir. Öce aşağıda

okundu, sonra yukarıda. Aşağıdan yukarıya gitti cezbe-i ruhaniye. Sonra sol ayakta

okur. Yünezzilül rahmeti>

Ve sonra sol el sol dizi üzerine koyarak sol şehadet parmağı ile okur.

Bütün bu okumalarda parmaklar oldukları yerde aşağı yukarı hareket ettirilir. Yani

efal yapmış olur.

Bunu okuyan kişi yani zat önce zührede bu efali yapar. Beş saat sonra Merihte aynı

şekilde okur. Beş saat sonra da zuhalde okur. Söylediğimiz gibi bunu ancak ilm-i

ledün’ü yeterince öğrenmiş, nur gören zatın yetiştirdiği ihvan okur ya da zat

kendisi okur. Burada nüzule dair iş yapılmıştır hem esmada ve efalde ve hem

evkatta. Hava bulutlanmaya başlar. Zat gündüz bile olsa sol yanı üzerine yatar ki

sema soğuk olur ve bulutlar alçalmaya başlar. Artık yeterince yağmur yağıncaya

kadar zuhalde kalınır. Sol el ile tespihle rahmete dair bir ayeti kerime okunur.

Eğer herhangi bir tehlikeli işaret alınırsa zuhalde koruma yapılmalı. Tehlike

geçmezse rahmetin alınmasından vazgeçip zühreye yeniden ulaşılıp o tecelli

savuştuktan sonra yeniden rahmet duasına girilmelidir.

Yağmur yeterince yağdıktan sonra Merihe ve orda kalmayıp zühreye geçilmelidir.

Sağdan devir edilir ve <İnnallahe cemilün yühubbül cemal> hadisi şerifini sağ el

sağ diz üzerinde okursa hava cemale tebdil eder. Zuhalin dostu Merih ve onun dostu

zühredir. Üçler olur. Üçleri geçmemek gerekir.

Bu konuda biraz daha izahat gerekir. Zührede söylenileni yaptın beş saat sonra

merihte yapacaksın dedik ya. Bu beş saat içinde hiçbir ibadet, efal yapmamalısın.

Beş saat sonra zuhalde okuduğunda da. Başka efal yapılmaz. Yağmur yeterince

yağıncaya kadar da yalnız zuhalde kalır,her zuhalde okuman gereken duayı

okursun..Yani başka efal yapmaz, yalnız rahmet ayetini okursun. Namazlarını da

zuhalde kılarsın. Sadece farz namazları kılman yeter. Yoksa rahmet kapısı kapanır.

Rahmet alamazsın.

Sağdan devir rahmeti engeller. Havanın açılmasına neden olur. Sol kürek ihtilaç

ederek haber verir. Hava açılacak demektir.

Aşırı rüzgâr, fırtına olursa sağdan devir o şiddeti engeller. Çok ileri derecede

şiddet olduğunda, sağ el şehadet parmağı ile sol dizin üzerine koyarak okursun

şiddet teskin olur. Bu durum Halk isyan ettiğinde de okunur. Anarşi zamanlarında

okumanın yararı da olur. Hele üçlerde yaparsan aniden sükûnet tecelli eder. Mesela

müşteride, şemste ve zührede okursun; üçler olur. Hem de hepsi cemal olduğundan

çabuk sonuç alırsın.Sağ kürek kemiğinin rahmete işaret olduğunu yazmıştık. Çok şiddetli yağması

halinde haberleri takip etmeli. Aşırı sellere, seylâp yapmasına izin

verilmemelidir.

Her şeyin aşırısı mal ve can kaybına sebep olur. Bir de her hangi bir efali uzun

süreli yaptığında değiştirmekte zorlanırsın. Hayrete sebep olur. Zahmet çekersin.

Hikmet eğlence değildir.İhtilaç ederse; Bel

Müşkülat olacaktır. Zorluk, eziyet.

Yaptığı efalini çok yapmıştır. Değiştirirken müşkülata uğrayacağını cenabı hakk

haber veriyor. Kedere sebep olacak derecede ısrar edilmiştir. Hemen yapmakta

olduğu efali bırakır;

Sağ elini beli üzerine koyarak (La ihtilacı fil hayati Allahümme Rabbena Atina fid

dünya ve fil ahireti haseneten.)

Ve bunu dahi okur;

(Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmil bil hayır. Allahümme ente afüvvü bi affike

ve gına vehvezna mini la ihtilacı celalike ve bi emrike ve bi hıfzıke ente hafuzu

külle şey’in mahfuzu bike ene fi amanike ve bi hıfzıke ya erhamerrahimin)

Ve elini sağa doğru çeker. Ayrıca sağ devri yapmakta gerekir.İhtilaç ederse; PAZULAR

Sağda rızık

Solda mal… pazu omuz ile dirsek arasıdır. İçe doğru kaslar.

Sağda cemal kuvvet buldu

Solda celal kuvvet buldu.

Sağ taraf kadınlar

Sol taraf erkeklerdir.

Sağ taraf müminler

Sol taraf kâfirlerdir. Pazulardaki işareti çok güzel tahkik etmek lazımdır. Bunun

için hem ne okuduğundan haberi olacak ve hem ihtilacın alındığı saat bilinecek ki

ne anlama geldiği tam tespit edilebilsin.İnsanın belden aşağısı rububiyeti, belden yukarısı ulviyeti temsil eder. Sağ taraf

cemal sıfatını, sol tarafı celal sıfatını temsil eder. Sağ pazu cemalde melekler

kuvvet buldu anlamına da gelir. Sol pazu ise ceza melekleri veya celali melekler

kuvvet buldu demek anlamına da gelir.

Ruh sağ taraf, nefs sol taraftır. Ruh ta nefiste bütündedir ancak makam ve temsil

olarak söylediğimiz gibidir. Yani sağda ruh temsil edilir solda nefis. İman

kalptedir. Bundan maksat yürek değildir yüreğin bulunduğu mevki aynı zamanda

kalbin mekânıdır. Çakışırlar. O nedenle yürek hep kalbin etkisi altındadır.

Anlaşılması için ikisi aynı şeymiş gibi anlatılır. Aslında aynileşir de. Kan

merkezi olan kalp solda olduğundan nefis kanla ve kalple birlikte anılır. Gerçi

kan da bütün vücuttadır. Ancak mekân soldur. Sol taraf sıcak sağ taraf soğuğu

temsil eder. Yine sağ taraf güney sol taraf kuzeyi temsil eder. Ön doğuyu arkamız

batıyı temsil eder.

Pazunun ihtilacını anlamak bütün bu bilgilerin ışığında değerlendirilir. İhtilaç

utaritte alınmışsa sol küffar kuvvet buldu demektir. Bu türlü tahlil imam-ı zamana

aittir.

Avam için sağda rızık solda mal değerlendirmesi yeterlidir.

Zata ait olanı hizmeti ledünye içinde habir sıfatından alınan haberin doğru

değerlendirilmesi bakımından çok incelik teşkil eder. Bu sol pazu ihtilacı

utaritte alınmış ise sağdan devir yapmak celalın gücünü düşürmek lazımdır. Zuhalde

ve merihte dahi aynı şekilde değerlendirilir. Celal kuvvet bulmuştur, Sağdan

devirle önlem alınmalıdır.

Eğer sol kol zührede kamerde ve müşteride seyrimse müminlerin erkekleri kuvvet

buldu demektir. Zuhalde merihte utaritte sağ pazu seyirirse müminler kuvvette

demektir. Kuvvettedir derken umuru diniyeleri, hayatları, imanları, ticaretleri

velhasıl dünyaları yerindedir demektir. Ve ahiretleri dahi yani gelecekleri dahi

yerli yerindedir. Hani derler ya asayiş berkemaldır. Zatın ailesi evlatları ve

sevdikleri de buna dâhildir.DİRSEK ihtilacı;

Sağda ve solda hoş haberdir.

Sağda cemalde, kadından hoş haberdir,

Solda erkek veya icabından hoş haberdir.DİRSEKTEN BİLEĞE dış yan ihtilacı,

Sağda lağvi, solda şin

Lağvi bir şeyi bozmak manasınadır. Şin ayıp bir iştir. Lağvi boş iş gereksiz

meşguliyet anlamına da gelir.

Ancak solda olan işaret ayıp olacak demektir. Utanç olur.

Allah teala zatına yapmak istediği işinin ne olduğunu bildirir ki zat onu

yapmaktan vazgeçer. Mesela şaka yapacak ancak karşıdaki kişinin o şakadan utanması

veya lüzumsuz bulması olacaktır.BİLEKTEN DİRSEĞE varınca; iç taraf.

Sağda dua kabul, tamam…

Solda kusur, hata oldu.

Lağvi bir şeyi bozmak kaldırmak yani yok etmektir ki mahviyettir. Yapmış olduğu

veya yapacağı bir efalde allah rızası yok demektir. Hemen; Sağ el sağ diz üzerine

koyarak bunu okursun.

‘’La Lağvi fil hayati vela kabuhul efali fil hayati.’’.

Ve ardından sol el sol dizi üzerinde sol el şehadet parmağını deprederek bunu

okur.’’La kusuru fil hayati’’

Bu okumaları sayı olarak en az üç, dokuz veya ondokuz, yirmibir gibi bir sayıda

okur.

Önce sağ el sağ dizde, sonra sol el sol dizde okumak hubut yani düşürmek demektir.

Bu ihtilaçta bir diğer okuma biçimi de sol kolunu namazdaki gibi göğüs altına

koyar, sağ elini dirseğe koyup aynı esmaları okuduktan sonra sağa doğru çeker.

Bileğe kadar. Her ihtilaçta okuduktan sonra seyrime kesilinceye kadar hangi saatte

kalınıyorsa o saat geldikçe okumaya devam edersin. Eğer zamanları yani saatleri

bilmiyorsan namazları vaktini geçirmeden kılarsın ve her namazdan sonra okursun.

Saatlere göre ibadet etmeyenler vakit namazlarını tam vaktinde kılarak bu işleri

yaparlar. Esasen tevhide ulaşıncaya kadar bütün bu işleri namaz vakitlerinde

yaparsın. Eğer bir rehberin varsa o seni yönlendirir. Yoksa Efendimizi rehber

edinir şeriata tam uyarsın. Muhterem efendimizin ruhaniyeti seni yönlendirir.

Zamanın zatına beni ulaştır diye dua edersen allah seni o zata ulaştırır.

Hz Ali Kerremallahü veçhe buyurmuştur ki ‘’Lemyarif İmamezzaman, mate cahil

ün’’anlamı; İmam-ı zamanı tanımadan ölen cahil ölür, demektir.İhtilaç ederse; BİLEK:

Sağda mal;

Solda keder.

Sol bilek ihtilacı alınır alınmaz, sol el sol dizi üzerine koyarak, önce sol ayak

başparmağını deprederek (La ihtilacı vela kederi )okur. Sonra da sol şehadet

parmağını deprederek aynı duayı okursun (la ihtilacı vela kederi) bu efal nüzul

efalidir yani kederi düşürmek içindir. Bu efalden keder mahviyete gider. Vaktinde

savunursan beşeriyete intikal etmeden yok olur. Geç kaldınsa hafif atlatırsın.

Bütün işaretlerde alır almaz savunma dualarını okursan hemen ifna olur.

Geciktirdikçe önlemekte zorlaşır. Bu tembih daha önce de yapıldı.Ellerin üstü;

Sağ el üstü ihtilaç ederse Hüzün olur.

Solda olursa: Şereftir.

Sağda olduğunda hemen sağ el sağ dizde( la hüzni fil hayati) veya (Ela inne evliya

Allahu la havf ün aleyhim ve la hüm yehzenün) okunur.Avuç içi:

Sağda rızık;

Solda maldır. Sağda ise eline mal veya para girer;

Solda ise alış veriş veya fatura ödeme gibi para çıkar. Harcama yapar.

Eğer planlanmış bir satın alma yoksa Sol el sol dizde ‘’La fakri vela masrafı ‘’

okursun.

Ve sonra sağ elde (Allahümme egannü bi ticareti gına ül hayati fil hayati )

okursun.

Allah ismi belden aşağı azalarda okunmaz. Caiz değildir. Büyük zarar görülür.

Ancak, namazdaki gibi otururken sağ el şehadet parmağında sağ dizde okunur. Diz

kaldırılırsa daha iyi olur. Yalnız sağ elde okunur. Başka azalarda asla olmaz.

Solda asla ve asla okunmaz. Okuyan iptilaya duçar olur. Mesela;

( Allahümme yüzidül meserreti daimen, fil hayati)okursun. Tespihle veya şehadet

parmağını deprenirsin. Tespih çekerken şehadet parmağın ile çekersin. Tespihi sol

ele almak bile caiz değildir. Sol elde tespih çekmek çok büyük zararlar açar.

Maalesef bundan kendisini mana ilminde âlim sayanlar bile bihaber kalmışlar. Bunu

ancak zat evliyası yapabilir o da rahmet duası için bazı seçilmiş ayetleri

okuyabilir. Hikmette sol el efali kesinlikle yasaktır. Kitabı solundan

verilenlerden olunur. Sol elin dünya işlerinde bile ancak mecbur hallerde

kullanılır. Yazı yazmak yemek yemek son derecede sakıncalıdır. İşi asla rast

gitmez. İmanına zarar gelir. Küçükten sol el kullanımı engellenmelidir.

Peygamberimiz buna çok dikkat etmiştir. Hadis kitaplarında kaydı vardır.EL Başparmağı:

Sağda sabır;

Solda kam.

Kam: güzel, adil, arzu, istek demektir. Bir şeyi severek istemektir. Dilemektir.

Müdafaa gerekmez. Bir bakıma yaşama sevincidir.EL Şehadet parmağı:

Sağ el şehadet parmağı: cemalden sebebin zuhuruna işarettir. Yani faydalı hayırlı

bir şey ortaya çıkacak. Yapılan bir iş veya duanın makbul olduğuna işarettir.

Sol el şehadet parmağı: Bu iyi tetkik edilmelidir. Genelde zararlı, keder verecek

bir iş işlendiğinde ihtilaç eder. Ancak rahmet duası okunduğunda da ihtilaç ettiği

olur. Bu işaret alındığında zat ne okuduğuna bakmalı. Bir de ihtilacın alındığı

saat önemlidir. Yapılan tetkike göre hareket edilmelidir. Yapmakta olduğun iş

olumsuz hatalı bir iş ise de cenabı hak uyarır yapma der. Mesela sol elinle sağ

elini tutarsın bu ihtilaçla uyarılırsın.El orta parmak;

Sağda hüzün,

Solda ferah, sürur ve şadumanlıktır.

Sağda ise hemen sağ el şehadet parmağını sağ dizi üzerine koyarak bunu okursun.<

la hüzni fil hayati> o tecelli zail olur.Yüzük parmağı;

Sağda rütbe,

Solda gam: Sol el sol dizi üzerine koyup okursun< la gammi fil hayati>Cici parmak;

Sağda hayır şerre tabi

Solda muhalefet eder. < Sağ el sağ diz üzerinde ‘la hüzni fil hayati illa

yahteligul meserreti fil hayati >okursun

İhtilaç ederse GÖĞÜS;

Sağda cemal zayıf; hüzün olur

Solda celal zayıf düşmüş. Sürur, mutluluk olur.

Sağda olduğunda; hemen sağ el sağ dizi üzerine koyarak okur.< Allahümme la hüzni

vela yuzigu fil hayati>

Solda çok ihtilaç olursa;(sağ el sağ dizde; Vesi-a kürsüyyühüs semavati vel arzı

)okunur. Bunu böyle zat okuyamaz diğer insanlar okur. Zat arzı kelimesini okumaz.

Zira deprem olmasına sebep olabilir. Zat zühreyi bekler ve sol devri yaparak

tedbir almış olur.İhtilaç ederse MEMELER

Sağda güzel solda sürurdur.

İhtilaçta kadın erkek farkı yoktur.Göbek ve Etrafının ihtilacı;

Sağda olursa hüzün solda sürurdur.

Hemen sağ el şehadet parmağını veya bütün avucunu göbek sağ tarafına koyup (

Allahümme la hüzni bi ihtilaç ün nafi fil hayati) veya (la ihtilaç ün nafi fil

hayati)

Esas göbek yani kesilen yer ihtilaç ederse cesarettir. Yapmış olduğun veya

yapmakta olduğun şey Allah rızasına uygundur, zata ve sıfata fayda sağlayacaktır

demektir.Göbek sol taraf boşluğu: Suhulet ve meserrettir.

Göbek sağ taraf boşluğu: Hüzne delalettir.

Sağ el sağ dizi üzerine koyarak(la hüzni fil hayati illa bi meserreti) okur.Karın ihtilaç ederse: sağda ve solda sürur, şadlık ve ferahlıktır.GÖBEK ALTI: Sağda ve solda büyük korku olacaktır.

Bazı kadınlar göbek atarlar. Hâlbuki bu korkuyu davet eder. Kendi arzusuyla hata

en korkuyu davet ederler.

Sağda müminler ve zat için helake neden olacak bir şey tecelli edecek demektir.

Sağ elini ihtilaç eden yere koyar (Allahümme la hüzni fil hayati ve fiz zemani ve

fil asri ve fil dehri) okursun çok geniş zaman alırsın. Ve bunu dahi okursun(Ela

inne evliya allahu la havfün aleyhim vela hüm yehzenun.)Böğrü ihtilaç ederse;

Sağda ve solda vuslattır.

Sağda vuslat eden erkektir,

Solda kadındırArka taraftaki boşluk, eğeler altındaki bölge.

Sağda hastalanacak

Solda hastalıktan halas bulacak

Sağda ise; sağ el şehadet parmağı ihtilaç eden yere konur vediası dokuz veya on

bir kere okunur.Bağırsak gürültü ederse.

Sağda hava beyaz ve seyrek olarak bulutlanıyor.

Solda kesafet fazla olarak ve yağmur yüklü bulutlarla hava kapanıyor. Gök

gürültülü yağmur ihtimali artıyor demektir. Solda olandan kırmızı şimşekler ve

yıldırım düşmeleri olacağına işarettir. Efalde şiddet oluşmuş. Okunan duada

kahriyeye dair esma var demektir. Dikkatli olmak gerekirse okuduklarının tetkikini

yaparak şiddet ihtimaline karşı tedbir almak gerekir. Zat bunu bilir. Sağdan

devirle durumu sükûnete tebdil eder. Sağ elle sol eli namazdaki gibi bağlar.

Eğer efalinde küffara karşı kariye efali ve esması yapılmış ise siyah şimşek

beklentisi dahi olmalı. Durum takip edilmeli ve müminlere zarar vermesi önlenmeli.

Sağdan devir edilip cemale dair esmalar okunursa beyaz şimşek çakar. Buna sabır

edilmeli yağış alınmalı. Sarı şimşek zatın müşteride sağdan devir yapmasından

olur. Sabırla cemale geçmesi beklenir.

Kırmızı şimşekte zat kendisi cemalde sıfat celalde demektir. Cemal mahsur olmuş.

Hemen sağdan devirle tecelliyi değiştirmek gerekir. Bu ihmal edilmez. Şiddet

vardır. Celal hem yağışın şiddetiyle hem yıldırımlarla zarar verecek demektir.

İhmal edilmez, pişmanlık olur. Bütün bu tecellilerin kendi efalinden olduğunu zat

bilir ve korkmaz efalini değiştirir.

Bu konu esrar-ı hikmet kitabında daha geniş olarak yazılmıştır. Tevhit olan zat

efallerine ve evkatlarına ve esmalarına son derecede dikkat ederci fideli işleri

yapar zarar verecek işlerden kaçınır.İhtilaç ederse kasık.

Sağda mihir,

Solda oğul.

Sağda mihir güzeldir. Ömür uzamasına dahi delildir.

Solda ise bir evladın olacak demektir. Daha ana rahminde döllenme olur olmaz

cenabı hakk sana haber verir. Sağda kız evladın olacak solda oğlun olacaktır.

Sağda başka güzellikler de olabilir ancak bu ihtilacı aldığın halde eşin hamile

olduğunu anlarsa kız olacağına işarettir. Hamilelik yoksa başka bir mihir’e

delalettir. Ömür uzaması vs. gibi

Doğacak evladın kemiği, damarları, derisi ve saçının babaya benzeme ihtimalinin

daha ziyade olduğu tecrübe edilmiştir.

Eti, iliği, kanı ve yağının anneye benzediği dahi çoklukla tecrübe edilmiş ve

kayıt altına alınmıştır.

İnsanın cesedi ana ve babasından aldığı benzerlikleri ve huylarının yanı sıra ana

rahmine kaldığı saatin yıldızının etkisinde olarak anasur-u Erbaa ( Dört ana unsur

) dan oluşur.Toprak su hava ve ateş.

Ayrıca kırk hafta evkatta dolaşarak ana rahmine kaldığı saatin dostunda dünyaya

gelir ki dünyaya geldiği saatin ve burcun etkisini de taşır. Bütün bu saatlerin ve

yıldızlar ile burçların celal ve cemal oluşlarına göre karakteri belirir. Anne ve

babasından aldıkları ile birleşip esas kişilik özelliklerini kazanır.

Nur-u kudretinden ferman olunca

Halik sıfatından ihsan olunca

Allah kula evlat nasip edince

Bahçede dikilmiş fidana benzer.

Bel soğukluğu veya idrar zorluğu olduğunda yani idrar yolları iltihaplarında,

Kamerde enel şafi un esması ile sağ devri yapılır, beş saat sonra zührede aynı

şekilde yapılırsa bi iznillah şifa yap olunur.İhtilaç ederse zekeri:

Sağda ailesiyle cinsel temas, cimağ,

Solda haberdir.Sidiğin aktığı mahallin alt tarafı;

En çok sevdiğinden ayrılmaktır.

Sağdan devir yapılırsa ayrılığı karşılayıp, men eder. Zira soldan çok devir

yapılmış demektir.

Hemen sağdan bir devir yapılarak, sağ el şehadet parmağını sol ayak başparmağına

koyarak aşağıdaki esmaları okur ve sağa doğru kavisli bir hat çekerek sağ ayak

başparmağına gelir. Sol ayakta üç veya dokuz kere okunan dua sağ ayağa gelince de

bir veya üç kere okunarak tamamlanmış olur. Okunacak dua budur.

Ya mucip bi icabetike. Ente mucibün ecip dağveti ve akbil haceti.Ya gaziyel haceti

ya mucip ed daveti. Enen tecelliyati fela yekuti şeyin bi icap et il haceti.>Bazuların ihtilacı.

Sağda mühim, yeterli efal olmuş,

Solda az işareti.

Hemen sağ elini sağ dizi üzerine koyup bunu okuya.Ve solda ise, sol elini sol dizi üzerine koyarak okur.Dübür ve etrafı ihtilaç ederse;

İşi oturmaktır. İstirahattır. Rahatlıktır.

Solda ise yolculuk

Sağda ise mal ve servettir.Kasıktan diz kapağına kadar bacaklar:

Sağda cemale vuslat

Solda taşıta binmekKasık uyluk:

Sağda rızık

Solda yolculukDiz kapağı:

Sağda içe doğru bölüm, yorgunluk olur,

Solda, içe doğru olan damar, rızık.Diz;

Sağda hüzün

Solda sürur.

Sağda ise sağ el ile sağ diz üzerinde efalli olarak < Allahümme la hüzni fil

hayati >okunur.Diz kapağının altı:

Sağda güzel haber

Solda keder olur. Hemen sol el sol diz üzerine koyarak okunur.Dizden aşağı baldır arkası;

Sağda mal

Solda güzel.Dizden aşağı baldır ön bölümü.

Sağda rah,

Solda erzak.Baldır kaba etleri:

Sağda elem(büyük acı)

Solda firak (ayrılık)

Sağda olduğunda sağdan bir devir ile sağ el sağ dizi üzerinde bunu okursun. İhmal

edilmemeli Keder büyüktür.< Allahümme la mematı, vela yemuti, vela mümiti, vela

mevti, vela mahviyeti, vela fena el cismaniyeti, vela elemi, vela hüzni, vela gam

mı, vela fakri, vela cevri, vela cefai, vela zararı, illa yüzidül ömrü

>esmalarından beş tanesi tertiplenerek okunur. Okunması istenen esmalardan

anlaşılacağı gibi büyük bir haberdir, ölüme kadar gider. İhmal edilmez. Öce ölümü

engelleyecek bir ikisi seçilir sonra diğerlerinden dilediğini seçersin. İhtilaç

kesilinceye kadar okursun. Bir veya kaç günde kesilirse.

Eğer ihtilaç sol baldır etinde olmuşsa; Sol elle sol diz üzerinde bunu okursun <

la firkati fil hayati> ihtilaç zail olur, istemediğin bir tecelliye maruz kalmamış

olursun. Allahümmme bölümü sol elde okunmaz. Sağ elde okuduğunda okunur. Sol elde

Allah ismi asla okunmaz.Bütün ayak birden:

Sağda hicret olur;

Solda küffara perişanlık olur

Sağ ayağın bu ihtilacının sebebi soldan çok devir yapılmış olmasındandır. Sağ ayak

ayrılmak ister vatanından. Bu efalin çok yapıldığı yerden müminler ayrılır, yani

terlerini küffar istila etme ihtimali vardır. Bu efali böyle aşırı yapmak zat için

doğru değildir. Sağ ayak müminler ve evladından kızı ve kadın akrabalarıdır. Aile

efradı denilebilir.

Soldaki ihtilaç ise aşırı derecede sağ devri yapılmasından ileri gelir, küffara

perişanlıktı ancak kendisi dahi sol ayakta olduğundan zarar görür, sıkıntıya

düşer. Bu dahi böyle aşırı olarak yapılmamalıdır.

Solda olduğunda bir sağ devri yapılmalı ve sağ el şehadet parmağı ile sol ayak

başparmağından başlayarak sağ ayağa çekilen hakikat kapısında < Niğmeten halalen

tayyiben >okunmalıdır.

Sağda bu ihtilaç olduğunda,

Sağdan bir devir yapıldıktan sonra, sağ el sağ ayak üzerine konarak, şehadet

parmağı, sağ ayak başparmağının üzerinde olarak;

< La ihtilacı riclül yemini, ene basitün bi basiti, ene sabitün bisebati, fil

hayati ve bi hayatil bekai>

şeklinde okur. Sağ ayak başparmağı iner kalkar şekilde okunur. Tabii el parmağı

dahi birlikte aynı hareketi yapmış olur. Yeterince okunduktan sonra, sağ el sağ

dizde yeniden aynı dualar okunur. Efalde tedenni ile düşürülür. O tecelli zail

olur.

Solda olduğunda zat kendi hayatının tehlikeye düşmemesi için,

Öce sol ayak başparmağında, hemen ardından sol el sol diz üzerinde

okur.

Zat kendi hayatının bekası için bunu yapmalıdır. Hz Allah teala habir sıfatından

sana haberini verdi. Hakk’ullahta noksanlık yoktur. Lütfundan sana beyan ediyor.

Eğer efali cemal ile o tecelliyi karşılamaz isen (Zekeriya, Yahya; Nesimi ve

hâlla-cı Mansur gibi) hayatını kaybetmiş olursun. Vebali senin kendi boynunadır.

Hakk’ullahta kusur yoktur. Sana kendi yaptığın efalinin sonucu oluşan tecelli

haber verilmiştir. Efalin sahibi dahi sensin. Cenabı hakk sana oluşmuş tecelliyi

haber verir. Sen ister değiştirirsin, ister neticesine razı olursun. Bilmeyenler

için belki hoş görülebilir ama sana haberini işte bildirdik. Hemen müdafaa

gerekir.

Ayrıca sol ayakta zatın yakınlarından oğlu ve akrabaları dahi vardır. Onları da

korumak lazımdır. Müminler dahi sıfatıdır ki erkeklerdir. Küffar sıfatı esma ile

sol tarafından tecrit edilmiş olur. Evvela sol ayakta sol ayak başparmağı

depreşilerek okunur, sonra sol el sol diz üzerinde aynı esmalar okunur ve o

tecelli düşürülür. Allah ismi sol ayakta da sol elde de okunmaz. Buna dikkat

şarttır. Okursa şiddetle celal tecelli eder. Karşılaması güç olur. Belden aşağı

azaları hareket halinde iken sağda bile okunmaz. Yürürken İçinde Allah ismi olan

ne esma ne ayet ne sure asla ve kat’a okunmaz. Sağ devirlerinden küffar perişan

olur. Ancak celal saatlerinde bu fazlasıyla yapılmaz. Saatlere dikkat etmek

lazımdır. Cemal saatlerine özellikle zührede ve kamerde yapılır ki İslam

ülkelerinde celalın gücü azalsın. Bütün bunlardan anlaman gereken hikmet ilminin

önemini kavramaktır. Hikmet oyun yeri değildir. Ol dersin olur. Melekler ne dersen

onu tecelli ettirirler. Emre amade varlıklardır. Bu ilim kusursuz tatbik ister. Ne

yaparsan bilerek yapacaksın. Sonucun ne olacağını bilmediğin işlere

girişmeyeceksin.Parmaklardan ayağın altındaki boşluğa kadar olan mahal, ayakaltında:

Sağda hüzün,

Solda sefa olur.

Sağda ise; sağ el sağ dizde okursun.Ayak tabanının çukur kısmı:

Sağda matluba muafık güzel,

Solda nahoşluk, olur.

Sol ihtilaç ettiğinde, hemen sol el sol dizi üzerine koyarak,

La hüznü vela gammi, vela emrazı fil hayati>okunur.

Sol elde Allah ismi okunmaz. Zira cebbar isminden tecelli olur. Âlemi ceberuttan

tecelli pek dehşetlidir. Çok şiddet gösterir. Sol elde Allah ismi okunması

hikmette olmaz. tecelli celalden olur.Ayaküstü: en yüksek noktası;

Sağda cemali zat sıkıntıda muahezede

Solda Celali zat sıkıntıda demektir.

Sağda olduğunda bunu okur. Soldan bir yarım devir yapar, yani arkası kıbleye

gelecek kadar ve oturup sağ el sağ dizde ‘’ya Hayyul baki bi hayatil bekai fil

hayati>

Solda olmuşsa;

Sol el sol dizde olarak >ya Hayyul baki fil hayati ve bi dul el ömrü fil hayati>

her ikisinde de fazla ihmale gelmez. Zatın hayatı emniyete alınmak gerekir.Ayakucu Parmaklara yakın:

Sağda cemale vuslat ve meserret

Solda hüzün. Solda ise müdafaa etmek için sağ el sağ diz üzerinde>Allahümme la

hüzni fil hayati ve halakal meserreti>okursun.Küçük parmaklardan gayri bütün parmaklar birden.

Sağda cemal ile solda celal iledir mücahedesi.

Sağda ise> allahümme eğdini kitabi bi yemini>okur;

Solda ise; sol el sol dizi üzerine koyup okunur.Bütün parmaklar birden:

Sağda cemale vuslat,

Solda celal eder ezdad. Onunladır mücahede.

Sağda ise sağ el sağ dizde bunu okusun.Ve sol el sol dizi üzerine koyarak, hemen

Okursun…

Sol ayakta olan için ise;

Önce sağdan bir devir yaparsın. Bu devirde besmeleye el hayyün ve el muhyün

esmalarını eklemek suretiyle hayatını korumayı ön plana çıkarırsın. Devirden sonra

önce sol ayak başparmağını deprederekOkur, daha sonra aynı esmayı sol elde okursun. O tecelliyi düşürürsün. Bunu ihmal

etmeye gelmez. En büyük kederlerin bildirildiği bir ihtilaçtır.Ayak şemik kemikleri:

Sağ ayak dıştaki; kısa yürüyüş yapmaktır.

Sağ ayak içteki şemik; şereftir.

Sol ayak içi; yürümek

Dışındaki şemik; Şereftir.Topuk.

Sağda; makamında durmak

Solda; ayrılmaktır, seferdir.

Solda ise; hemen sol el sol dizi üzerine koyarakOkursa o yolculuk gerçekleşmez. İstemediği durumlar için geçerlidir. İsteyerek

planlayarak yapmayı düşündüğü zaman savunma yapılmaz.Ayak başparmak:

Sağda mal,

Solda; acele etmektir.Ayak ikinci parmak:

Sağda ve solda devletten resmi ve hoş haber almaktır.Ayak orta parmakları;

Sağda ve solda kavga haberidir.

Hemen sağ ayak başparmağını deprederek okunur;Ve sonra sağ el sağ diz üzerine konarak efalli okunur. Yanı dua. Tecelli

düşürülmüş olur.Ayak dördüncü parmak;

Sağda cidal ve solda sürurdur.

Sağda ise yukarıdaki tertip ile okunur. Yani önce ayakta ayak parmağı hafif hafif

indirilip kaldırılarak;Ve sonra sağ şehadet parmağı az indirilip kaldırılarak aynı dua sağ dizi üzerinde

okunur. Burada ihtiyaca göre şu esmalar dahi okunur.

>La harbi, vela fesadı, vela harabiyeti, vela kederi fil hayati>gibi.İhtilaç ederse ayak küçük parmağı;

Sağda ve solda rızık ve maldır.


Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi