Options

"Namaz dinin direğidir; kim onu terkederse dinini yıkmıştır." ifadesi hadis midir?