Options

"Bir zaman gelir ki; o zamanın müslümanları, bugün yaptığınız ibadetlerin onda birini